HAIR camp

NOVÝ TERMÍN
STEJNÍ ŠKOLITELÉ
STEJNÝ PROGRAM
STEJNÉ MÍSTO

Jelikož vás je tolik, kteří se nedostali na HAIRCAMP, dohodli jsme se se školiteli a kempem na dalším novém termínu!